“De opstanding in het denken”

Laden Evenementen

Voordracht De opstanding in het Denken

Wim Wolbrink vertelt: “Veel mensen verlangen ernaar dat er meer is dan alleen een materiële wereld. Veel mensen weten intuïtief dat er ook een wereld van de ziel en geest is. Het boek “Filosofie van de Vrijheid” is een moderne sleutel tot die andere wereld. Het boek laat de weg ernaartoe zien. En ieder mens kan die weg gewoon bewandelen en is zeer geschikt voor de materialistisch georiënteerde westerse mens.

Denken is het aangrijpingspunt. Elk individu kan zelf de schepper en de schouwer van zijn denken zijn. Hierin toont zich de grootsheid van de mens. Als een oneindig mooi wezen, dat als goddelijk beschouwd moet worden. Het denken van de mens is volgens Rudolf Steiner in zichzelf gegrond en autonoom aanwezig. Hij stelt dat gedachten ingrijpen op de menselijke fysiologie. De mens is een geestelijk scheppende bron die gehuisvest is in een stoffelijk lijf. Dit staat tegenover de visie van de neurologie. Die is dat gedachten oppoppen in de hersenen als gevolg van een fysiek proces. Steiner nodigt met zijn “Filosofie van de Vrijheid” de lezer uit om die geestelijk scheppende bron in al zijn grootsheid bewust te activeren.”

——-

In deze voordracht neemt de verteller de luisteraar mee via het Russische sprookje De gouden veer naar de diepten van de menselijke ziel. Uiteindelijk kunnen we in de ziel een plek waarnemen waar de pure scheppende geest waar te nemen is. Een geestelijke activiteit die geheel in zichzelf gegrond is en door niets bepaald wordt. Dit waar te nemen wordt door de ziel als een geboorte beleefd, als een opstanding en moet wel gevierd worden.”

 

Programma

●  Welkom en kaars aansteken
●  Pianomuziek (Arvo Pärt: “Roodkapje en de wolf” (uit Tanzstücke für Klavier, Musik für Kindertheater)
Ravel: “Pavane for a Sleeping beauty”. Muziek wordt verzorgd door Lia en Jorinde.
●  Sprookje ‘De Gouden Veer‘ door Wim Wolbrink
●  Meditatie om geheel bewust tot het scheppende en continuüm van het bewustzijn door te dringen

Pauze

● J. Massenet: Méditation (Thaïs) Viool en piano door Jorinde en Lia
● Voordracht ‘De opstanding van het denken’ door Wim Wolbrink
● Afsluiting

 

Locatie
– locatie: Vrije School Michaël
– adres:
Bachlaan 8
– postcode: 8031 HL  Zwolle

Kosten

Vrijegift aan de deur

Aanmelden

Stuur een e-mail naar info@imkejellevandam.nl
Bellen kan ook: 06 – 133 47 333

Organiserende instantie

De Jaarfeestengroep van leden van de AVIN afdeling Zwolle
Anneke van Zanten, Imke Jelle van Dam, Lia Zandvliet
en Kees Kromme.

 

 

 

Ga naar de bovenkant