WORKSHOP

VERVOLGWORKSHOP VERTELLEN:

In de vervolgworkshop vertellen wordt verder ingezoomd
op vertelvaardigheden als ruimtegebruik, dialoog, stiltes,
gebaren, enzovoort. Ook nu is het weer leren door veel
te doen. De deelnemers houden voor de groep kleine
presentatie-oefeningen.

Lestijd: afhankelijk van de vraag
Aantal deelnemers: 8 tot 24
Niveau vervolgworkshop: voor wie de basisworkshop vertellen heeft
gevolgd of voor wie al vertel- of presentatievaardigheden heeft
Locatie: lokaal van minimaal 64 m² met tafels en stoelen
Kosten: zie prijsbijlage

Informatie aanvragen