WORKSHOP

ENTHOUSIASMERENDE PRESENTATIE

De docenten van de Nationale Vertelschool presenteren
een aantal verhalen waarmee gewerkt kan worden tijdens
de workshops. Daarnaast geven zij uitleg over het vertellen.
In deze workshop krijgen deelnemers een helder beeld
van wat het vertellen van een verhaal kan inhouden. Ze
worden enthousiast gemaakt om dit zelf te gaan ervaren in
bijvoorbeeld de basisworkshop.

Lestijd: 15 tot 20 minuten
Aantal deelnemers: klassikaal of voor meerdere groepen
Locatie: lokaal van minimaal 64 m² of hoorcollegezaal
Kosten:

Informatie aanvragen