WORKSHOP

VOLWAARDIGE VERTELVOORSTELING:

Een dag lang wordt er gewerkt naar een eindvoorstelling
met verhalen. De deelnemers worden persoonlijk begeleid,
maar gaan ook als groep met elkaar aan het werk. In
korte tijd worden er grote stappen gezet in het zich verder
ontwikkelen in de vertelkunst. Aan het einde van de dag is er
een daverend slot waarbij iedere deelnemer een verhaal van
rond de acht minuten vertelt voor een publiek.
Aan de deelnemers wordt gevraagd vooraf een verhaal (de
Nationale Vertelschool kan deze verhalen vooraf aanleveren)
in grote lijnen te kennen en te kunnen vertellen.

De Nationale Vertelschool zorgt voor decor, licht en een
muzikant. Afhankelijk van de grootte van het publiek wordt
tevens geluidsversterking meegenomen.

Lestijd: 3 tot 5 uur, afhankelijk van de grootte van de groep
Duur van de voorstelling: 40 tot 90 minuten. Vanaf 5 deelnemers is een
pauze tijdens de voorstelling wenselijk
Aantal deelnemers: 3 tot 6
Niveau: voor wie de basisworkshop vertellen heeft gevolgd of voor wie al
vertel- of presentatievaardigheden heeft
Locatie: bijvoorbeeld grote zaal / hoorcollegezaal
Kosten: zie prijsbijlage

Informatie aanvragen