De Nationale Vertelschool leidt mensen  op tot verhalenverteller. Voor zowel leerlingen, studenten, docenten en leidinggevenden van diverse onderwijsinstellingen, heeft de Nationale Vertelschool een specifiek aanbod van workshops samengesteld. Deelnemers leren hierin presentatievaardigheden en het vertellen van verhalen voor een groep. Binnen het aanbod zijn allerlei variaties mogelijk in overleg met het team van de Nationale Vertelschool.De lessen kunnen worden verzorgd door één of meerdere docenten. Voor alle workshops geldt dat de Nationale Vertelschool voor workshopmateriaal en verhalen zorgt.

Wij juichen het aandragen van thema’s toe. Naast deze workshops biedt de Nationale Vertelschool ook persoonlijke coaching rondom presenteren en vertellen. Afhankelijk van de vraagstelling kan dit een traject voor kortere of langere periode zijn. De didactiek van de Nationale Vertelschool is om deelnemers vooral te laten leren door te ervaren en de eigen kwaliteiten als verteller te ontdekken. Plezier, een betrokken sfeer en een gevoel van veiligheid staan hierbij voorop.

INFORMATIE

Het gehele aanbod is speciaal gericht op:

– pabostudenten
– (studenten) onderwijsassistenten
– onderwijzers
– vakleerkrachten
– iedereen die colleges of presentaties verzorgt

Daarnaast verzorgen wij ook programma’s voor kinderen. Hierbij kunt u denken aan een vertelworkshop, een verteltraject, een verteller in de klas die een verhaal vertelt met mogelijk aansluitend een verdiepend gesprek of een kunstzinnige verwerking.

Ailun Elzenga & Wim Wolbrink
De Nationale Vertelschool