Onderwijssymposium

Laden Evenementen

Ik wil het zelf doen!

Symposium over autonomie in het onderwijs
Voor ouders, leerkrachten, leidinggevenden en iedereen met een warm hart voor het onderwijs.

 

Autonome en zelfvormgevende leerkrachten kunnen leerlingen inspireren en leerlingen centraal stellen in hun eigen leerproces. Zelf vormgeven!
Dat betekent niet alleen taal en rekenen maar vooral een brede vorming. Een autonome en zelfvormgevende leerkracht is dat niet het uitdagendste
voorbeeld voor het kind dat zelf later de toekomst moet gaan vormgeven?

De vrijeschool in Enschede, de Noorderkroon bestaat 25 jaar. De directeur Anne Machiel gaat met pensioen. Twee redenen om een symposium te organiseren als ruimhartig cadeau aan de stad Enschede.

Komt een jonge PABO student op De vrijeschool in Enschede, de Noorderkroon. Hij is razend enthousiast. Op de vraag wat hem zo enthousiast maakt antwoordt hij resoluut. Hier mag de leerkracht zelf zijn les vormgeven. Met dit voortreffelijke inzicht van de jonge PABO student hebben we wellicht een belangrijke sleutel te pakken hoe onze leerkrachten het toekomstige onderwijs kunnen en willen gaan vormgeven.

 

Entreekaarten

Deze zijn te bestellen via Theater Concordia te Enschede

Klik hier voor entreekaarten

 

Sprekers en bijdragen

 

Anne Machiel

Anne heeft jaren lang voor de klas gestaan en heeft geholpen om diverse Vrije Scholen op te richten. Hij is medeoprichter van de Academie voor Ervaringsleren en de Vereniging Jong Kind.

Anne’s vertrekpunt is dat in iedere mens, in iedere situatie kansen liggen om zelf de ontwikkeling ter hand te nemen.

Anne: “Van cruciaal belang is dat je “Já” durft te zeggen tegen wat er op je af komt. Zelfs als dat je onwelkom is. Een storend kind is een interessante uitdaging. Leef je in en ontdek wat er gewild wordt. Dat geldt evenzeer voor een vraagstuk in de school of organisatie. In een probleem zit altijd iets positiefs verstopt; leer het ontdekken. Dat enthousiasmeert en inspireert. Voorop staat dat het morgen al concreet beter kan gaan. Ontwikkeling begint nu.”

http://www.annemachielopenvizier.nl/

 

Brecht Drager

Brecht heeft vroeger zelf de basisschool Vrije School gevolgd. Na een opleiding tot muziektherapeute en 10 jaar een praktijk als muziektherapeut te hebben gehad is ze de opleiding Vrije Pabo (Helicon) gaan doen en is ze terecht gekomen in het Vrije Schoolonderwijs. Brecht geeft al jarenlang les aan klas 5 en 6 van De vrijeschool in Enschede.

Brecht: “Verstoord zei ik tegen de klas: ‘Als je niet geoefend had, dan had je ook niet leren lopen!’ Ineens realiseerde ik me dat het leren lopen van mijn eigen kinderen op geheel eigen wijze was gegaan. De één liep al voordat ze een jaar was en had nauwelijks gekropen, de ander liep pas met 15 maanden en had eerst vooral zitten kijken. De derde was vol enthousiasme aan het lopen met 13 maanden, zonk toen weer op de knietjes en kroop vervolgens nog een maand of twee tot ze er klaar mee was en besloot weer te gaan lopen. En hoewel ik me af vroeg waarom ze het deden zoals ze het deden, ben ik niet in de verleiding gekomen om ze loopoefeningen te geven of ze te vertellen hoe ze het moesten doen. Ze mochten het zelf ontdekken, in vrijheid!

Zou die vrijheid niet ook in de leersituatie in de klas kunnen bestaan, vroeg ik mij af. Zo ging ik in mijn klas op onderzoek door de kinderen opdrachten te geven waarbij het einddoel helder is, maar de weg ernaar toe vrij.”

http://denoorderkroon.nl/

 

Mark Mieras

Mark Mieras is wetenschapsjournalist & natuurkundige, gespecialiseerd in hersenonderzoek.

Een wetenschapsjournalist kan zich laten leiden door zijn nieuwsgierigheid als een vlinder door de wind. Zo begon Mark in 2001 verslag te doen van hersenonderzoek. Het thema ontwikkelde zich al snel tot een fascinatie die hem inmiddels al ruim vijftien jaar fulltime in zijn greep houdt. En ook een beetje tot een missie, want Mark raakte ervan overtuigd dat het waardevol is als mensen begrijpen hoe het daarboven werkt. Waardevol wanneer docenten, politici en managers begrijpen hoe kinderen en volwassenen leren, ontwikkelen en presteren.

Mark werd geboren in 1962 in Amsterdam. Hij getrouwd en heeft drie tieners. Sinds 1983 schrijft hij over wetenschap en sinds 2001 vrijwel uitsluitend over hersensonderzoek. Hij publiceerde in onder andere Volkskant, NRC-Handelsblad, Hollands Diep en Psychologie Magazine. Hij werkt regelmatig mee aan radio- en televisieprogramma’s.

https://www.mieras.nl/

 

Yvonne Eikenaar

Yvonne is werkzaam als Docent Beeldendekunst en vormgeving, in het praktijkonderwijs. (master SEN- gedragsspecialist, master Kunsteducatie- Interdisciplinair)

Ze staat met beide benen in de kunst en cultuur zowel als; docent, ontwikkelaar van projecten en lesmateriaal, vormgever voor theatergezelschappen en beoefenaar.

Yvonne breekt een lans voor de ontwikkeling jongeren en met name jongeren met een lichtverstandelijk beperking.
Dat doet ze door in de praktijk kunst en cultuur in een context te plaatsen voor haar leerlingen. Maar ook door in het werkveld en daarbuiten lezingen te geven over het belang en de betekenis van cultuureducatie voor jongeren met een LVB.

https://hetgenseler.nl/

 

Ailun Elzenga

Ailun is een sprankelende verhalenvertelster die altijd de diepte van een verhaal naar boven haalt. Haar verhalen zijn puur en levendig, ondersteund door haar sprekende bewegingen. Voor Ailun is vertellen een manier om het leven te doorgronden, te eren en te vieren.

Naast dat ze als verhalenverteller optreedt is ze werkzaam als verteldocent aan de Nationale Vertelschool. Ailun heeft jarenlange ervaring als docent voor zowel kinderen als volwassenen en verzorgt studiedagen voor leerkrachten om het vertellen ook binnen het onderwijs aan bod te laten komen.

nationalevertelschool.nl

 

Maarten van Veen

De Reisgenoot, speelt gitaar en bezingt de wereld. Alleen of met een band, in huiskamers of op grote podia. Tijdens feesten, festivals en manifestaties. De muziek van de Reisgenoot is poëtisch én begrijpelijk. Maarten van Veen heeft een rijk repertoire met eigen Nederlandstalige nummers en schrijft op verzoek liedjes op maat.

Maarten is opgeleid als muziektherapeut. Hij werkte een aantal jaar in de geestelijke gezondheidszorg maar kon daar zijn creativiteit niet voldoende kwijt. Hij koos ervoor om ontslag te nemen en muzikant te worden. Met wat hij schrijft en zingt wil hij je raken, aan het denken zetten en de zon achter de wolken voor je bezingen.

Noem hem gerust een hopeloze romanticus of een naïeve wereldverbeteraar. Daar heeft de wereld er toch te weinig van. De Reisgenoot verkiest optimisme boven cynisme. Een makkelijke optie als de zon schijnt, maar het wordt een kunst als het met bakken uit de lucht valt.

https://dereisgenoot.nl

 

Diet Gerritsen

Diet Gerritsen is een klassiek afgestudeerde sopraan. Ze ronde haar opleiding Bachelor en Master solozang af aan het Conservatorium in Enschede. Ze is als solist werkzaam in het klassieke vakgebied en ze is regelmatig te horen in Cantates en in Oratoria. Als zingende actrice, of een acterende zangeres, werkt ze mee aan muziektheater producties.

Diet Gerritsen is bij het grote publiek vooral bekend van haar rol in het Twentse regio drama ‘Van Jonge Leu en Oale Groond’.

Bij de Bachbeweging Twente is ze vaste sopraan solist. Deze groep van professionele en semi-professionele muzikanten en zangers heeft als doelstelling om in Twente de Cantatedienst weer nieuw leven in te blazen.

Diet Gerritsen zingt vandaag ‘Willem Wilmink’ Een selectie uit het grote oeuvre van Willem Wilmink speciaal geselecteerd voor dit symposium. Diet wordt muzikaal bijgestaan door Frank Deiman (piano), Miriam Kroeze (cello) en Ruud Ouwehand (contrabas).

http://dietgerritsen.nl/

 

Jac Hielema

Ooit studeerde Jac af als irrigatie-ingenieur. Hij leerde putten slaan, rivieren aftappen, stuwdammen bouwen om water via primaire-, secundaire- en tertiaire kanalen naar vruchtbare, maar te droge gronden te leiden. Zo leerde hij landschappen weer tot groei en bloei te brengen.

Tegenwoordig maakt Jac er zijn werk van om mensen te helpen de bron in zichzelf te vinden en te laten stromen. Zodat hun zielen tot groei en bloei komen. Niet alleen het innerlijke leven wordt rijker zo, maar ook het uiterlijke leven, zowel privé als zakelijk.

Jac: “In ieder mens leeft de kiem van een in zichzelf gegronde vrije persoonlijkheid. De individuele mens kan die kiem alleen zelf in zichzelf wekken en tot groei en bloei brengen. Door zichzelf te gronden in zijn hart. Door zichzelf levensdoelen te stellen. En door onbekommerd te streven naar verwerkelijking van die levensdoelen.”

Jac is hoofddocent bij Econemy Transformers

www.economytransformers.nl

 

 Githe Seegers

Junior Stadsdichter: 2018/2019. Tijdens de finale van de juniorstadsdichters-verkiezing in de Centrale Bibliotheek is Githe Seegers benoemd tot junior stadsdichter 2018-2019. De toen 11-, nu 12-jarige leerling van basisschool De Noorderkroon heeft gewonnen met haar gedicht ’Computer’. De jury, bestaande uit kinderboeken-schrijfster Annie Makkink, scheidend junior stadsdichter Alondra Overmeer, Marjon Kok, journalist en stadsdichter Margót Veldhuizen was zeer enthousiast over haar speelse, originele gedicht, haar taalgebruik, voordracht en onderwerpkeuze.
Githe moet als juniorstadsdichter in een jaar ten minste zes gedichten schrijven over de stad of over iets wat voor kinderen in de stad belangrijk is.

 http://www.stadsdichterenschede.nl/

 

Wim Wolbrink

Wim is de dagvoorzitter. Hij is tevens de organisator van dit symposium. Wims kinderen gaan beiden naar de vrijeschool. Wim is tevens verteldocent bij de https://nationalevertelschool.nl/

Wim vertelt al vele jaren verhalen in binnen- en buitenland, aan groot en klein, jong en oud. Hij vertelt op festivals, in theaters, bij mensen thuis, op het strand, in het bos. Leuke, grappige, angstige, spannende, meeslepende verhalen, mythen, sagen, legenden en ‘wonder tales’.
Hoewel hij vooral vertelt voor volwassenen hangen ook de kinderen moeiteloos uren aan zijn lippen. In zijn verhalen neemt hij je fantasie moeiteloos mee.

De pers over de verteller:
“Wolbrink is een ras-verteller naar wie je uren geboeid kunt luisteren…”
“Ademloos dronk het publiek de woorden in, die hij zorgvuldig doseerde en nu weer liet dansen, dan weer op sobere wijze voor zichzelf liet spreken. Eén man die een compleet sprookjesboek tot leven kan brengen, terwijl hij alleen zichzelf meebrengt. Petje af. “

Wim is samen met Frans de Vette oprichter van de Nationale Vertelschool. Zijn opleiding tot verhalenverteller heeft Wim genoten aan het Emerson College in East Sussex, Engeland.

Tegenwoordig leidt Wim diverse studiegroepen waarin hij de vertelkunst en verhalen inzet om betreffende stof te verkennen, te duiden en te verdiepen. Tot slot organiseert hij symposium en festivals waarin altijd de vertelkunst een prominente plek inneemt.

nationalevertelschool.nl

 

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door medewerking van De Noorderkroon, debatcentrum Pakhuis Oost, Nationale Vertelschool, de gemeente Enschede, stichting Vrijescholen Athena en de Iona Stichting
Ga naar de bovenkant